งานระบบกันซึมและงานเคลือบต่างๆ

CIC Coating (Epoxy Coating)
 • ทนต่อสารเคมีได้ดี
 • ป้องกันการเกิดฝุ่นคอนกรีต
 • ทำความสะอาดง่าย
 • ป้องกันคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกได้ดี
 • ทาง่าย สามารถใช้ได้ทั้งลูกกลิ้ง , แปรง
 • ทำความหนาได้ที่ 150 – 1,000 micron
 • มีสีให้เลือกหลากหลาย
 • เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ไม่รับแรงกระแทกหรือขูดขีดมาก สามารถทาในบริเวณ ที่มีการสัมผัสกับสารเคมี เช่น (โกดังสินค้า, ยานยนต์, ลานจอดรถ)
CIC - Self (Epoxy Self - Leveling)
 • ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
 • ใช้สำหรับเป็นชั้นทับหน้าเพื่อให้ผิวเรียบ
 • ให้ความเรียบไร้รอยต่อ
 • ป้องกันการเกิดฝุ่น, ทำความสะอาดง่าย
 • สามารถทำความหนาที่ 2 - 4 mm
 • ป้องกันคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกได้ดี
 • ทนทานต่อสารเคมีได้ดี
 • มีสีให้เลือกหลากหลาย
 • เหมาะสำหรับใช้เคลือบพื้นอุตสาหกรรมอาหาร, ยา, ยานยนต์ ฯลฯ ตามมาตรฐาน HACCP, GMP
CIC - PU( MF ) (Polyurethane Self - Leveling)
 • พื้นมีความหนาแน่นสูง
 • ทนต่อการขูดขีด และแรงกระแทกได้ดี
 • ทนทานต่อสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม
 • ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อรา
 • เหมาะสำหรับพื้นที่ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ที่เน้นความสะอาดสูง เช่น ครัวโรงแรม, Line ผลิต
 • ล้างทำความสะอาดได้ง่าย
 • ได้การรับรองมาตรฐาน (Food Grade)
 • สามารถทำความหนาที่ 4 – 6 mm
 • ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 80 องศาเซลเซียส
CIC - PU(HF) (Polyurethane Screed)
 • ได้การรับรองมาตรฐาน(Food Grade)
 • ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 120 องศาเซลเซียส
 • สามารถทำความหนาที่ 6 – 10 mm
 • ความปลอดภัยสูงเนื่องจากพื้นผิวกันลื่น
 • ทนทานต่อสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม
 • ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อรา
 • มีความหนาแน่นสูง ทนต่อการขูดขีด
 • ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีมาก
 • เหมาะสำหรับรับน้ำหนักและกันลื่นในพื้นที่ใช้ในการผลิตสินค้าและอาหาร, พื้นที่ที่มีความเปียกชื้น
CIC Protect - AC200 (Acrylic Waterproofing )
 • มีการยึดเกาะดีกับเกือบทุกพื้นผิว
 • ทนต่อสภาพอากาศและรังสี UV
 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • ไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ
 • ป้องกันการซึมผ่านของน้ำเข้าพื้นผิวดีมาก
 • สามารถเสริมแรงด้วยตาข่ายใยสังเคราะห์
 • ทนทานต่อการสัญจร
 • เหมาะสำหรับดาดฟ้าคอนกรีตที่ปรับระดับแล้ว
CIC Protect - PU202 (Polyurethane Waterproofing)
 • ทนทานต่อสภาพอากาศและรังสี UV ได้ดีเยี่ยม
 • สามารถเสริมแรงด้วยตาข่ายใยสังเคราะห์
 • ทนทานต่อการสัญจร
 • มีความยืดหยุ่นสูงกว่า Acrylic
 • มีส่วนผสมของเม็ดเซรามิค ช่วยลดอุณหภูมิของหลังคาได้
 • ทนการขังของน้ำได้ดีเยี่ยม
 • สามารถใช้กับงานดาดฟ้าคอนกรีตที่เป็นแอ่งน้ำ,รางน้ำ, บ่อขนาดเล็กบนพื้นผิวคอนกรีต และโลหะ
CIC Protect - CM305 (Cemen-base Waterproofing)
 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • สามารถติดตั้งบนพื้นผิวที่มีความชื้นได้
 • ปลอดสารพิษ
 • กันซึมและทนการขังของน้ำได้ดี
 • เหมาะสำหรับงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน, ฐานราก, ผนังกันดิน, ถังเก็บน้ำ, สระว่ายน้ำ, ห้องน้ำ, ฯลฯ
CIC Top Protect - FRP401(Fiberglass Linning)
 • งานเคลือบป้องกันสนิมท่อและเหล็กต่างๆ Epoxy/Pu เกรดสูงป้องกันสนิม
Epoxy Injection
 • ซ่อมรอยแตกร้าวของคอนกรีต
 • อุดโพรงคอนกรีตให้เต็ม
 • ยึดเกาะกับคอนกรีตได้ดี
 • แก้ไขปัญหาการแตกร้าว และ Crack ตัวของโครงสร้าง
Polyurethane Foam Injection
 • ซ่อมรอยร้าวที่เกิดจากการรั่วซึมของน้ำ
 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • ไม่เป็นพิษ สามารถใช้กับถังน้ำอุปโภคบริโภค หรือสระว่ายน้ำได้
 • หยุดน้ำที่รั่วซึมจากแท็ง์หรือบ่อนคอนกรีตในชั้นใต้ดิน
 • เหมาะสำหรับแก้ปัญหารอยร้าว , รอยรั่วซึม , รอยต่ออาคาร , บ่อคอนกรีต , แท็งค์น้ำ ฯลฯ
Epoxy Coating
 • ซ่อมรอยร้าวที่เกิดจากการรั่วซึมของน้ำ
 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • ไม่เป็นพิษ สามารถใช้กับถังน้ำอุปโภคบริโภค หรือสระว่ายน้ำได้
 • หยุดน้ำที่รั่วซึมจากแท็ง์หรือบ่อนคอนกรีตในชั้นใต้ดิน
 • เหมาะสำหรับแก้ปัญหารอยร้าว , รอยรั่วซึม , รอยต่ออาคาร , บ่อคอนกรีต , แท็งค์น้ำ ฯลฯ
Epoxy self leveling
 • เคลือบพื้นด้วยวิธีการเท หรือการปาด
 • ไร้รอยต่อ เรียบ และมีความมันเงาสวยงาม
 • สามารถรองรับน้ำหนักที่โหลดได้สูง เหมาะสำหรับพื้นโรงงานที่มีรถโฟล์คลิฟต์วิ่ง หรือมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของหนัก
 • สามารถทำความหนาได้ตั้งแต่ 1,000-6,000 ไมครอน
PU self leveling flooring
 • เคลือบด้วยวิธีการปาด หรือเท
 • ไร้รอยต่อ ลักษณะฟิล์มสีด้าน – กึ่งเงา
 • สามารถรองรับการโหลดได้สูง และปลอดภัยต่อการสัมผัส เหมาะสำหรับพื้นโรงอาหาร ห้องเย็น
 • สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ -50 c° – 140 c°
 • สามารถทำความหนาได้ตั้งแต่ 3,000-12,000 ไมครอน
Water proofing
 • สีทากันซึมดาดฟ้า มี 2 แบบคือ แบบ Coating และแบบ Self leveling
 • มีความยืดหยุ่นสูงมากกว่า 400%
 • ทนทานต่อสภาวะอากาศ และแสง UV ได้ดีเยี่ยม
 • ป้องกันรอยแตกร้าวขอองตัวอาคาร อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตัวอาคาร
 • กันน้ำซึมได้ดีเยี่ยม